logo

Vali sobiv pääse treeningutele. Püsikliendi jaoks uueneb hind peale isikukoodi sisestamist.

1. Vali pääse klikkides hinnale

2. Isikuandmed

  • Pääsme kehtivus algab peale viimase pääsme kehtivuse lõppu.

3. Ostukorv

    Kaupa pole valitud

4. Vali makseviis

Tellimistingimused
1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine (vajab täiendamist!)
1.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."
1.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
1.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevat teenust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
1.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
1.5 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nuppudele „Ostu vormistamine“.
1.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient maksemeetodi ning kontrollib, kas “Maksja andmed“on õiged.
1.7. Peale vajutamist nupule "Esita tellimus" saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus - kas selline variant on üldse mõeldav?

2. Hind
2.1 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi fitnessklubi (edaspidi spordiklubi) kodulehel müüdavate toodete hinnad on Eurodes.
2.2. Spordiklubi jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise hetkest leheküljel (http://fitness.ut.ee) Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2.3 Spordiklubi fitnessklubi koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud spordiklubi Teeninduseeskirja (http://sport.ut.ee/teeninduseeskiri/) ning Kodukorraga (http://sport.ut.ee/kodukord/) ja on nendega nõus.

3. Tellimuse jõustumine
3.1. Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Spordiklubi arvelduskontole.

4. Tellitud teenuse eest tasumine
4.1. Maksmine teostamine toimub pangalingi kaudu.

5. Muud tingimused
5.1. Spordiklubi kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Spordiklubi ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele va seadusega ettenähtud juhtudel.
5.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient Spordiklubi Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
5.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Spordiklubil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse
5.4. /Väljavõte MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi teeninduseeskirjast/
Spordiklubi osutab teenuseid vastavalt põhikirjale avalikes huvides erineval tasemel spordialase tegevuse arendamiseks ja tasulisi teenuseid vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele.Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid harrastusspordi (sh Fitnessklubi) treeningute ning spordihoonete- ja rajatiste kasutamise teenust vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele järgmiselt:
5.4.1 Üksikpilet võimaldab ühekordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul. Üksikpileti soetajale ei väljastata klubikaarti;
5.4.2 10 korra pääse võimaldab 10 kordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul alates ostukuupäevast 60 päeva jooksul;
5.4.3 Fitnessklubi üksikpileti ja 10 korra pääsme korral loetakse üheks treeningkorraks ühte rühmatreeningut ja/või jõusaalide ning kergejõustikuhalli kasutuskorda. Kasutuskorra pikkus on kehtestatud hinnakirjas;
5.4.4 Perioodipääse võimaldab sissepääsu spordisaali või rühmatreeningule vabade kohtade olemasolul piiramatu arv kordi. Fitnessklubi rühmatreeningute korral lähtuda Fitnessklubi broneerimissüsteemi juhendist, mis on leitav Fitnessklubi veebilehel;
5.4.5 Soodushind kehtib hinnakirjas märgitud kliendigruppidele soodustust tõendava dokumendi alusel, mille esitamise vorm ja loetelu on kehtestatud hinnakirjas.Veebipõhiseks ostmiseks peab TÜ üliõpilane oma üliõpilase staatust tõendama uuesti iga järgmise aasta 31.oktoobriks;
5.4.6 Klient on kohustatud enne teenuse eest tasumist põhjalikult kaaluma ostetava teenuse tarbimise tingimusi. Vajadusel küsida selgitusi teenuste sisu kohta spordiklubi klienditeeninduselt;
5.4.7 Ostetud teenuseid tagasi ei osteta.
5.5 Teenindus:
5.6 Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja kas:
5.6.1 esitab administraatorile Spordiklubi kaardi;
5.6.2 ja/või annab administraatorile informatsiooni soovitud ruumi kasutamise kohta;
5.6.3 ja/või ostab pääsme.
5.7 Uuele kliendile vormistab administraator klubikaardi või seob kliendi ID kaardi spordiklubi andmebaasiga.
5.7.1 Klient esitab administraatorile isikut tõendava dokumendi ning soodustuse saamiseks soodustust tõendava dokumendi.
5.7.2 Klient tasub tema poolt soovitud teenuse eest administraatorile kassasse sularahas või pangakaardiga või sooritab ostu veebikeskkonnas. Veebipõhiseks pääsme ostmiseks peab klient olema eelnevalt spordiklubis registreerunud klient.
5.8 Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
5.8.1 kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
5.8.2 rõivistu kapi võtme.
5.9 Kapi võtme ja/või kiibi saab spordihoone kasutaja enda kasutusse treeningul viibimise ajaks. Kapi võtme ja/või kiibi viimine Spordiklubi ruumidest väljapoole ei ole lubatud.
5.10 Kõik Spordiklubi kaardid on personaalsed ja kehtivad ainult kaardi omanikule. Kaardi andmisel teistele isikutele teenuse kasutamiseks, on Spordiklubil õigus teenuse kasutamine peatada või lõpetada. Kasutamata teenuse eest raha ei tagastata.
5.11 Spordiklubi kaart on tasuline, selle hind kehtestatakse hinnakirjaga. Töötav ja kahjustamata kaart on võimalik pärast teenuse tarbimist tagastada Spordiklubile ning saada tagasi kaardi eest makstud tasu.
5.12 Klient on kohustatud kaardi kaotamisest kohe informeerima Spordiklubi. Vajadusel väljastatakse kliendile tasu eest uus kaart.
5.13 Pääsmed kehtivad teenuses kehtestatud aja jooksul ning üldiselt kehtivusaega ei pikendata va. väga mõjuvatel põhjustel (nt pikaajaline haigus või arsti vastunäidustus). Kehtivat pääset on võimalik peatada mitte lühemaks perioodiks kui 7 päeva.

6.1. Kliendi vastutus:
6.1.1 Teenuse eest tasumisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja kohustub järgima Spordiklubi teeninduseeskirja ja kodukordasid ning tal on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund ostetud teenuste kasutamiseks;
6.1.2 Kodukorra ning teeninduseeskirja eiramisel ja ebaviisaka käitumise korral on Spordiklubil õigus lõpetada kliendi Spordiklubi kasutamise õigused ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada;
6.1.3 Spordiklubi klient on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Eridiagnooside korral on klient kohustatud teavitama sellest juhendavat treenerit. Spordiklubi ei vastuta treeningutel saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel;
6.1.4 Klient on kohustatud kinni pidama treeningute läbiviimise ja hoone lahtioleku aegadest;
6.1.5 Klient on kohustatud tagastama pärast treeningu lõppu kiibi ja võtme. Võtme ja kiibi kaotuse või tagastamata jätmise puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
6.1.6 Spordiklubi ei vastuta rõivistutesse või üldruumidesse jäetud isiklike esemete eest. Väärtesemed, dokumendid, mobiiltelefonid ja muud väärtuslikud esemed saab jätta treeningul oleku ajaks administraatori juures olevatesse hoiukappidesse;

7.1 Spordiklubi vastutus:
7.1.1 Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid hinnakirjas nimetatud tingimustel. Täiendavat infot teenuse kohta saab Spordiklubi töötajatelt. Uuele kliendile võimaldatakse kas: üks tasuta tutvustav proovitreening harrastusspordi ühe spordiala treeningus või üks tasuta proovitreening Fitnessklubi ühes rühmatreeningus ning spordikooli õpilasele kaks tasuta proovitreeningut ühel spordialal;
7.1.2 Spordiklubi vastava saali treenerid instrueerivad ja nõustavad Klubi kliente nende soovil seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes;
7.1.3 Spordiklubi kohustub hoidma olemasolevaid seadmeid ja inventari töökorras. Katkine inventar parandatakse mõistliku aja jooksul;
7.1.4 Spordiklubi jätab endale õiguse piirata jõusaalis ja rühmatreeningutes samaaegselt treenivate klientide arvu, et luua treenijatele sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine;
7.1.5 Spordiklubi hoiab ruumidesse unustatud esemeid 1 kalendrikuu jooksul nende leidmisest alates. Kui selle aja jooksul ei ole nende esemete õiguspärane omanik esemetele järgi tulnud, annab Spordiklubi esemed üle heategevuseks või Taaskasutuskeskusele või eelnimetatud kasutusviisideks ebasobivusel hävitab;
7.1.6 Kõik juhendid ja kodukorrad on leitavad Spordiklubi veebilehe avalehelt ülemiselt menüüribalt „Lahtiolek ja kodukord“ ja fitnessklubi veebilehe avalehelt ülemiselt menüüribalt.